Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů, na základě kterých funguje web www.rentec.info

I. Základní ustanovení

1) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (čili „GDPR”) je společnost Rentec profesional s.r.o., IČ: 26325403 , sídlem Ledce 268, 330 14 Ledce (dále jen: „správce“).

2) Kontaktní údaje správce jsou email: rentec@rentec.info

3) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo poptávky.

2) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, resp. fakturaci za poskytnuté služby.

III. Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Stránka fode.cz používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru. Jaké existují druhy Cookies? Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu. Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty. Za jakým účelem soubory Cookies využíváme? Zapamatováni si osobního nastavení – Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu. Umožňují také například pamatovat si obsah košíku, přihlášení či odhlášení, souhlas s upozorněním apod. Statistické údaje – Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji našeho podnikání. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou. Zobrazování reklamy – Cookies umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a návštěvníky díky personalizaci jejich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro něj relevantní a projevil o ně v minulosti potenciální zájem. Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik) Google (AdSense, Ads) Facebook (Facebook Pixel) Chceme vám nabídnout co nejlepší možný servis, vyznat se v tom, co potřebujete a co hledáte. Z tohoto důvodu přenášíme data o návštěvnosti zcela anonymizovaně do Google Analytics, Google Tag Manager a Facebook Pixel.

Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat? Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

Chrome: support.google.com Opera: help.opera.com Firefox: support.mozilla.org MSIE: windows.microsoft.com Safari: support.apple.com

IV. Účel zpracování osobních údajů

1) Vyřízení Vaší zprávy, objednávky nebo poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávání jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

V. Doba zpracování osobních údajů

1) Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

2) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Vaše práva

1) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat výmaz osobních údajů – ten má však za následek ukončení jednání o smlouvě, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obraťte na mne nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
VII. Závěrečná ustanovení

1) Odesláním zprávy či poptávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2) S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři. Tím rovněž potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a v celém rozsahu je přijímáte.

 

Aktualizace 15.10.2021